Seite wählen
silhouettes of couple kissing against sunset

Photo by Snapwire on Pexels.com

FOTO: JOHNÉR
Lagändringen innebär att sex ska bygga på frivillighet för att inte vara olagligt.
KOLUMNISTERi går 05:38
Med Madeleine Leijonhufvud i spetsen, den outtröttliga organisationen Fatta! och massvis med hårt arbete från olika aktörer som organisationer, politiker, jurister och feminister har en samtyckeslag äntligen röstats igenom av riksdagen. Det tog för lång tid – men vi är där!

Lagändringen innebär att sex ska bygga på frivillighet för att inte vara olagligt. Vid
bedömning ska domstolen särskilt beakta om frivilligheten har kommit till uttryck genom ord, handling eller på annat sätt. Med införandet av lagen kan vi nu påbörja nästa steg: att skapa en samtyckeskultur. En av de viktigaste parametrarna i det arbetet är kunskap och folkbildning.

Tidigare krävdes våld, hot om våld eller en så kallad särskilt utsatt situation för att en våldtäkt i lagens mening skulle vara en våldtäkt. Men – det är långt ifrån alla övergrepp som ser ut så.

De flesta våldtäkter sker i offrets eller förövarens hem, av någon offret känner sen tidigare. Med tidigare utformning var det också offrets ansvar att skrika nej, sparka i skrevet, gå med nycklar i handen för att slå sig fri, riva till sig DNA under naglarna, springa för sitt liv eller på annat sätt försvara sig.

über Samtyckeslagen: Det är enkelt – om det inte är ett ja är det ett nej | Aftonbladet